JIA

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Το παρόν καταρτίζεται μεταξύ αφενός της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «K. K. KΑΛΔΗΣ Ε.Π.Ε.» η οποία εφ’ εξής θα αποκαλείται λόγω συντομίας ο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την
υπογραφή του παρόντος και αφ’ ετέρου του ΜΙΣΘΩΤΗ, ο οποίος αναγράφεται στην εμπρόσθια σελίδα του παρόντος και διέπεται τόσο από τους ακόλουθους όρους και διατάξεις όσο και εκείνους που αναγράφονται στην οπίσθια σελίδα του παρόντος. Δια του παρόντος ο Εκμισθωτής εκμισθώνει,
παραδίδει και παραχωρεί στο Μισθωτή σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις του παρόντος, την κατοχή και χρήση αυτοκινήτου, των εξαρτημάτων και του εξοπλισμού, τα οποία περιγράφονται στην εμπρόσθια σελίδα του παρόντος. Το εν λόγω αυτοκίνητο, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε
αυτοκινήτου τυχόν αντικαταστήσει αυτό, με όλα τα εξαρτήματα και εξοπλισμό αυτού, εφ’ εξής θα αποκαλείται λόγω συντομίας «Αυτοκίνητο».

 

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια του παρόντος αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος και παράδοσης του Αυτοκινήτου και αναγράφεται στην εμπρόσθια
όψη του παρόντος. Η ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης είναι ένα εικοσιτετράωρο (1 μέρα).

 

3. ΜΙΣΘΩΜΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ: 3.1 Το μίσθωμα του Αυτοκινήτου αναγράφεται στην εμπρόσθια όψη του παρόντος. Το μίσθωμα ανταποκρίνεται πλήρως προς τη μισθωτική αξία του
Αυτοκινήτου, ο δε Μισθωτής αναγνωρίζει ότι δεν έχει και σε κάθε περίπτωση παραιτείται από οποιοδήποτε δικαίωμά του να αμφισβητήσει ή να ζητήσει τη μείωσή του. Το μίσθωμα παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκεια του παρόντος και δεν αναπροσαρμόζεται παρά μόνο σε περίπτωση τροποποίησης,
βάσει της απόφασης αρμοδίων αρχών οποιουδήποτε από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο μίσθωμα σύμφωνα με την παρακάτω παράγραφο 3.2. και αναφέρονται στην εμπρόσθια όψη του παρόντος (ενδεικτικά: ασφάλιστρα, τέλη κυκλοφορίας κ.λ.π.) Στην περίπτωση αυτή το οφειλόμενο μίσθωμα
αναπροσαρμόζεται αντίστοιχα. Ολόκληρο το μίσθωμα είναι προκαταβλητέο από το Μισθωτή προς τον Εκμισθωτή μετρητοίς κατά την παράδοση του Αυτοκινήτου στο Μισθωτή. Χρήση πιστωτικής κάρτας δύναται να γίνει εφόσον τούτο αποδεχθεί ο Εκμισθωτής για συγκεκριμένη πιστωτική κάρτα μετά της
οποίας αυτός συνεργάζεται. Η καταβολή του μισθώματος αποδεικνύεται με το παρόν το οποίο απέχει θέση απόδειξης παροχής υπηρεσιών(άρθρο 13 Κ.Β.Σ.) αποκλειομένου κάθε άλλου ακόμα του όρκου. Για τυχόν επιπρόσθετη χρέωση με την οποία θα επιβαρυνθεί ο Μισθωτής κατά την παράδοση του
Αυτοκινήτου στον Εκμισθωτή θα επιδοθεί σχετικό παραστατικό .3.3..Το μίσθωμα περιλαμβάνει όλα τα ακόλουθα στοιχεία : Την ελάχιστη χρονοχιλιομετρική επιβάρυνση η οποία αναγράφεται στο σχετικό σημείο την εμπρόσθιας σελίδας του παρόντος και η οποία περιλαμβάνει ελάχιστη χιλιομετρική
χρέωση εκατό (100) χιλιομέτρων ανά ημέρα. α)Ασφάλεια για θάνατο και σωματικές βλάβες τρίτων, εκτός οδηγού-επιβαινόντων . β) ασφάλεια για υλικές ζημιές τρίτων. γ)Ασφάλεια πυρός. δ)Πλήρη συντήρηση και επισκευή του αυτοκινήτου υπό την προϋπόθεση ότι το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται σε
απόλυτη συμφωνία με τους όρους και διατάξεις του παρόντος. ε) Αντικατάσταση ελαστικών λόγω φυσιολογικής φθοράς προερχόμενης από την συνήθη χρήση του Αυτοκινήτου. Ρητά Συμφωνείτε ότι η φθορές των ελαστικών λόγω κακής χρήσης του αυτοκινήτου δεν συμπεριλαμβάνεται στο ανωτέρω
Μίσθωμα και βαρύνουν εξ΄ ολοκλήρου τον Μισθωτή. στ) Έξοδα ταξινόμησης και τέλη κυκλοφορίας. ζ) Παροχή 24ωρης Οδικής βοήθειας σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του Εκμισθωτού μ την εταιρεία οδικής βοήθειας που Περιλαμβάνονται στο σχετικό έντυπο που επισυνάπτεται στο παρόν.
η)Αντικατάσταση του Αυτοκινήτου, άμεσα με άλλο διαθέσιμο του Εκμισθωτή ανεξαρτήτου κλάσης και κυβισμού ή με αυτοκίνητο της ίδιας κλάσης και κυβισμού, σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος έως ότου αυτό επισκευασθεί. Σε περίπτωση ολικής καταστροφής ή κλοπής του αυτοκινήτου , αυτό
αντικατασταθεί εντός δύο ημερών με άλλο εφ΄όσον έχουν συμφωνηθεί κατά την σύναψη της μίσθωσης οι αντίστοιχες ρήτρες (C.D.W.,T.W.βλέπε παρακάτω όρο 8 ).Η μίσθωση του νέου αυτοκινήτου θα διέπεται επίσης από τους όρους του παρόντος. Στο ως άνω μίσθωμα προστίθενται κατά περίπτωση
επιπρόσθετες χρεώσεις εφόσον αυτές συμφωνηθούν μεταξύ Μισθωτή και Εκμισθωτή σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο του Εκμισθωτή, καθώς και επιπρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος.3.4. Το ανωτέρω μίσθωμα δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε
ποσό ή δαπάνη που δεν περιλαμβάνεται στην οικεία θέση της εμπρόσθιας σελίδας του παρόντος και δεν έχει σημειωθεί με σχετική ένδειξη και βαρύνουν εξ΄ ολοκλήρου το μισθωτή. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στο μίσθωμα δεν περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: α)Φ.Π.Α. κατά το εκάστοτε ισχύον νόμιμο
ποσοστό. β) Έξοδα καυσίμων συμπεριλαμβανομένου της αξίας των καυσίμων της υπηρεσίας «Εξυπηρέτηση καυσίμων» του Εκμισθωτή όπως αυτή αναγράφεται στον επίσημο τιμοκατάλογο του Εκμισθωτή. γ)Πρόστιμο από παραβιάσεις του Κ.Ο.Κ. ή οποιαδήποτε άλλης ισχύουσας διάταξης ή διοικητικές
ποινές. δ)Επιπλέον χιλιόμετρα χρήσης πέρα του συνολικού αριθμού που περιλαμβάνεται στο μίσθωμα και αναγράφεται στο σχετικό σημείο της εμπρόσθιας σελίδας του παρόντος. ε)Τέλη και φόροι πάσης φύσης που επιβάλλονται σχετικά.3.5.Για κάθε επιπλέον χιλιόμετρο πέρα του συνολικού αριθμού
που περιλαμβάνεται στο μίσθωμα και αναγράφεται στο σχετικό σημείο της εμπρόσθιας σελίδας (KLM ALLOWANCE) του παρόντος, ο Μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει στον Εκμισθωτή το ποσό ανά χιλιόμετρο που αναγράφεται στο σχετικό σημείο του εκάστοτε επίσημου τιμοκαταλόγου του
Εκμισθωτή. Ο τελικός συνολικός υπολογισμός της κατά τα ανωτέρω επιπλέον χιλιομετρικής αποζημίωσης θα πραγματοποιηθεί κατά την λήξη της διάρκειας της παρούσης μίσθωσης και την παράδοση του Αυτοκινήτου στον Εκμισθωτή όποτε ολόκληρο το προκύπτον ποσό είναι άμεσα καταβλητέο από τον
Μισθωτή.

 

4. ΕΓΓΥΗΣΗ: Ο μισθωτής έχει καταβάλει στον Εκμισθωτή ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της παρούσης σύμβασης το ποσό το οποίο αναγράφεται στην οικεία θέση στην εμπρόσθια σελίδας του παρόντος. Το ποσό της εγγύησης παραμένει στον Εκμισθωτή καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύοντος του
παρόντος, δε συμψηφίζεται προς τυχόν οφειλόμενα μισθώματα και επιστέφεται άτοκα στο Μισθωτή κατά τη λήξη διάρκειας της παρούσης μίσθωσης και υπό την προϋπόθεση ότι ο Μισθωτής έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν απ΄ αυτήν. Ο Εκμισθωτής δικαιούται σε κάθε
περίπτωση να απαιτήσει την πλήρη αποκατάσταση κάθε άλλης τυχόν επελθούσης ζημίας του.

 

5.ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ :Το αυτοκίνητο παραδόθηκε σήμερα στο μισθωτή στην κατάσταση που αναγράφεται στο σχετικό σημείο της εμπρόσθιας σελίδας του
παρόντος. Ο Μισθωτής έλεγξε προσεκτικά το Αυτοκίνητο, το βρήκε της απόλυτης αρεσκείας του και το παρέλαβε ανεπιφύλακτα. Η υπογραφή της παρούσης συνιστά και απόδειξη παράδοσης του Αυτοκινήτου στο Μισθωτή και παραλαβής του από αυτόν. Κατά τη λήξη της παρούσης μίσθωσης ο Μισθωτής
υποχρεούται να επιστρέψει και να παραδώσει στον Εκμισθωτή το Αυτοκίνητο μαζί με την άδεια κυκλοφορίας και όλα τα σχετικά έγγραφα στην ίδια κατάσταση που τα παρέλαβε και στον τόπο και χρόνο που καθορίζεται στην οικεία θέση της εμπρόσθιας σελίδας του παρόντος καθώς και με την αυτή
ποσότητα καυσίμων την οποία είχε το Αυτοκίνητο όταν παραδόθηκε στον Μισθωτή. Τυχόν διαφορά στην ποσότητα καυσίμου, που υπολογίζεται βάσει του σχετικού δείκτη του ταμπλό, βαρύνει το Μισθωτή και καταβάλλεται κατά την παράδοση του Αυτοκινήτου από τον Μισθωτή στον Εκμισθωτή. Επίσης ο
Μισθωτής υποχρεούται να ανακοινώσει στον Εκμισθωτή κατά την παράδοση του Αυτοκινήτου στον τελευταίο, την τυχόν επιβολή προστίμων από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. η οποιασδήποτε άλλης ισχύουσας διάταξης ή διοικητικών ποινών, υποχρεούμενος να καταβάλει άμεσα τα σχετικά πρόστιμα. Σε κάθε
περίπτωση παράλειψης του Μισθωτή, αυτός ευθύνεται και για κάθε επιβάρυνση του Εκμισθωτή. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του Αυτοκινήτου, ο Μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει στον Εκμισθωτή το μίσθωμα που αντιστοιχεί για τις ώρες ή τις μέρες καθυστέρηση παράδοσης του
Αυτοκινήτου, σύμφωνα με τον εκάστοτε τιμοκατάλογο του Εκμισθωτή, καθώς και να αποζημιώσει πλήρως τον Εκμισθωτή για οποιαδήποτε θετική και αποθετική ζημία του.

 

6.ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ : 6.1 Το Αυτοκίνητο επιτρέπεται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο με τους όρους και τις διατάξεις του
παρόντος και μόνο από τον Μισθωτή και / ή τους εξουσιοδοτημένους οδηγούς, τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται αναλυτικά στην οικεία θέση της εμπρόσθιας σελίδας του παρόντος.6.2. Ο Μισθωτής καθώς και οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί υποχρεούνται να προσέχουν το Αυτοκίνητο, να ελέγχουν
επιμελώς τη μηχανική του κατάσταση, τη στάθμη των λαδιών και του νερού, τα ελαστικά κ.λ.π. καθώς και να επιδεικνύουν κάθε αμέλεια και να λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο για την ομαλή και κανονική λειτουργία του Αυτοκινήτου. Οποιαδήποτε επισκευή και εν γένει επέμβαση στο Αυτοκίνητο από το
Μισθωτή, τους εξουσιοδοτημένους οδηγούς ή οποιαδήποτε άλλο πρόσωπο απαγορεύεται χωρίς έγγραφη έγκριση του Εκμισθωτή.6.3.Το Αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται :α) Από οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 23 ετών και κάτω των 25 ετών ανάλογα με την κατηγορία του αυτοκινήτου
όπως αυτές αναφέρονται στον επίσημο τιμοκατάλογο του Εκμισθωτή, β)Από οποιοδήποτε πρόσωπο στερείται άδεια οδηγήσεως ή την απέκτησε τους τελευταίες 12(δώδεκα) μήνες, γ)Από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο αν και δεν στερείται άδεια οδηγήσεως του έχει αφαιρεθεί αυτή κατά το προ της
μίσθωσης έτος, δ)Για τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων έναντι κομίστρου, ε)Για την ρυμούλκηση αυτοκινήτων ή άλλων αντικειμένων, στ)Για τη συμμετοχή η την παρακολούθηση αγώνων ταχύτητας, ζ)Για υπεκμίσθωση σε τρίτους, η)Από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο εκτός του Μισθωτή ή των
εξουσιοδοτημένων οδηγών που αναγράφονται στην εμπρόσθια σελίδα του παρόντος, θ)Για την μεταφορά ή μετακίνηση βαρέων αποσκευών ή αντικειμένων, εύφλεκτων υλικών, ρυπαρών ή δύσοσμων αντικειμένων, ναρκωτικών, όπλων ή οποιονδήποτε άλλων αντικειμένων η μεταφορά των οποίων
απαγορεύεται από τις ισχύουσες διατάξεις ή ενδέχεται να προξενήσει οποιονδήποτε κίνδυνο στην ασφάλεια του Αυτοκινήτου, των επιβαινόντων σε αυτό ή τρίτων, ι)Εκτός Ελλάδος καθώς και η φόρτωση του Αυτοκινήτου σε πλοίο χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Εκμισθωτή, ια) Εάν ο οδηγός του
Αυτοκινήτου είναι υπό την επήρεια οινοπνεύματος, παραισθησιογόνων , ναρκωτικών ,βαρβιτουρικών ή άλλης οποιασδήποτε ουσίας που επηρεάζει τη ικανότητα και τις αισθήσεις του οδηγού και εν γένει βρίσκεται σε κατάσταση μειωμένης ικανότητας οδήγησης και αντίληψης, ιβ)Κατά παράβαση
οποιοδήποτε τροχαίων, τελωνειακών ή κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης, ιγ)Για οποιοδήποτε παράνομο σκοπό και εγκληματική ενέργεια, ιδ)Προς εκμάθηση οδήγησης σε τρίτους, ιε)Κατά παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος.

 

7.ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ :Σε περίπτωση ατυχήματος ή οποιουδήποτε άλλου
περιστατικού (πυρκαγιά, κλοπή, απώλεια κ.λ.π.)ο Μισθωτής και / η ο εξουσιοδοτημένος υποχρεούται εντός 24 ωρών να ακολουθήσει την εξής διαδικασία: α)Να ειδοποιήσει την αστυνομία, β)Να σημειώσει το ονοματεπώνυμο και διευθύνσεις αυτοπτών μαρτύρων καθώς και οποιουδήποτε προσώπου που
εμπλέκεται στα ανωτέρω περιστατικά, γ)Να μην αναγνωρίζει καμία απολύτως αξίωση τρίτων, δ)Να επικοινωνήσει αμέσως τηλεφωνικός η με οποιοδήποτε άλλο μέσο με τον Εκμισθωτή, ε)Να συλλέξει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία από κάθε τρίτο & οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο ή άλλο στοιχείο (π.χ.
φωτογραφίες κ.λ.π. )και να αποστείλει αυτό στον Εκμισθωτή, στ)Να συμπληρώσει και να υπογράψει σχετική δήλωση(ατυχήματος κ.λ.π.).

 

8.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ :Η παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη ισχύει με την προϋπόθεση ότι το Αυτοκίνητο χρησιμοποιείται σε απόλυτη συμφωνία με του όρους,
τις διατάξεις του παρόντος καθώς και των σχετικών ασφαλιστήριων συμβολαίων. Σε αντίθετη περίπτωση ο Μισθωτής και οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί ευθύνονται πλήρως ,αλληλεγγύως και εις ολόκληρων για την πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε επελθούσης ζημίας και δεν έχουν καμία απολύτως
αξίωση έναντι του Εκμισθωτή. Ο μισθωτής και οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί ευθύνονται επίσης εξ ολοκλήρου και οφείλουν να αποκαταστήσουν πλήρως οποιαδήποτε ζημιά και δεν καλύπτεται από τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, τα οποία ήλεγξαν προσεκτικά και παρέλαβαν κατά την παράδοση του
Αυτοκινήτου και την υπογραφή του παρόντος. Ειδικότερα : α)Ο Μισθωτής (καθώς και οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί) υποχρεούνται σε περίπτωση που το Αυτοκίνητο υποστεί υλικές ζημιές κατά την διάρκεια της μίσθωσης να καταβάλλει στον Εκμισθωτή, ανεξαρτήτως πταίσματος του και χωρίς καμία
αντίρρηση το σύνολο των ζημιών και / ή εξόδων που προκύπτουν, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ανάκτησης και φύλαξης, καθώς και αποζημίωση για την απώλεια της χρήσης αυτού, εκτός εάν ο Εκμισθωτής τον απαλλάξει από την ευθύνη για υλικές ζημιές του Αυτοκινήτου επειδή ο Μισθωτής
αποδείχθηκε κατά την έναρξη της μίσθωσης τον όρο Κάλυψη Ιδίων Ζημιών(Collision Damage Waiver «C.D.W.»)του αυτοκινήτου σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο του Εκμισθωτή, βάζοντας την μονογραφή του στα τετράγωνα με την ένδειξη «Δέχομαι» στο αντίστοιχο σημείο της εμπρόσθιας
σελίδας του παρόντος. Ο Μισθωτής και οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί οφείλουν επίσης να καταβάλουν στον Εκμισθωτή, ανεξάρτητα αν έχουν συνομολογήσει την ως άνω ειδική ρήτρα «C.D.W.»ποσό απαλλαγής (deductible)το ύψος του οποίου καθορίζεται στον εκάστοτε επίσημο τιμοκατάλογο του
Εκμισθωτή ανάλογα με την κατηγορία του Αυτοκινήτου. Ο Μισθωτής απαλλάσσεται επίσης και από το ως άνω ποσό απαλλαγής (deductible) εφόσον αποδέχτηκε κατά την έναρξη της μίσθωσης τον όρο Πλήρη Κάλυψη Ζημιών (Full Damage Waiver) του Αυτοκινήτου, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα
τιμοκατάλογο του Εκμισθωτή, βάζοντας τη μονογραφή του στο τετράγωνο με την ένδειξη «Δέχομαι» στο αντίστοιχο σημείο της εμπρόσθιας σελίδας του παρόντος β) ο μισθωτής (καθώς και εξουσιοδοτημένοι οδηγοί) υποχρεούνται σε περίπτωση που το αυτοκίνητο κλαπεί ολικώς κατά την διάρκεια της
μίσθωσης, να καταβάλλει στον Εκμισθωτή, ανεξαρτήτως πταίσματος του και χωρίς καμία αντίρρηση το σύνολο της αξίας του κλαπέντος Αυτοκινήτου η οποί υπολογίζεται στη τιμή λιανικής πώλησης αυτού της επίσημης αντιπροσωπείας του κατασκευαστή συμπεριλαμβανομένου του κόστους πινακίδων
κυκλοφορίας και των λοιπών εξόδων που προκύπτουν, καθώς και αποζημίωση για απώλεια χρήσης αυτού, εκτός εάν ο Εκμισθωτής τον απαλλάξει από την ευθύνη για ολική κλοπή του Αυτοκινήτου επειδή ο Μισθωτής αποδέχτηκε κατά την έναρξη της μίσθωσης τον όρο για την Κάλυψη Κλοπής (Theft
Waiver «Τ.W.»).του Αυτοκινήτου σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο του Εκμισθωτή, βάζοντας την μονογραφή του στα τετράγωνα με την ένδειξη «Δέχομαι» στο αντίστοιχο σημείο της εμπρόσθιας σελίδας του παρόντος. Ο Μισθωτής και οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί οφείλουν επίσης να
καταβάλουν στον Εκμισθωτή, ανεξάρτητα αν έχουν συνομολογήσει την άνω ειδική ρήτρα «T.W.»ποσό απαλλαγής (deductible)το ύψος του οποίου καθορίζεται στον εκάστοτε επίσημο τιμοκατάλογο του Εκμισθωτή ανάλογα με την κατηγορία του Αυτοκινήτου. Ο Μισθωτής απαλλάσσεται επίσης και από το
ως άνω ποσό απαλλαγής (deductible) εφόσον αποδέχεται κατά την διάρκεια της μίσθωσης τον όρο της κάλυψης κλοπής (Theft Waiver «T.W.») του Αυτοκινήτου σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο του Εκμισθωτή, βάζοντας την μονογραφή του στα τετράγωνα με την ένδειξη «Δέχομαι» στο
αντίστοιχο σημείο της εμπρόσθιας σελίδας του παρόντος. γ)Ο Μισθωτής (καθώς και οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί)καθώς και οι λοιποί επιβάτες του Αυτοκινήτου δεν καλύπτονται με προσωπική ασφάλιση, εκτός αν ο Μισθωτής αποδεχθεί κατά την έναρξη της μίσθωσης, τον όρο Προσωπική Ασφάλιση
Οδηγού έως 15.000 ΕΥΡΩ (Personal Accident Insurance «P.A.I.»)σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο του Εκμισθωτή, βάζοντας τη μονογραφή του στα τετράγωνα με την ένδειξη «Δέχομαι» στο αντίστοιχο σημείο της εμπρόσθιας σελίδας του παρόντος. δ)Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η
παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών ρητρών, δεν καλύπτουν : α)ζημιές στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου εάν αυτό οδηγηθεί στο άκρο της ασφάλτου (ρείθρο)ή σε δρόμους ή σε χώρους μη ασφαλτοστρωμένους, για την πλήρη αποκατάσταση των οποίων ο Μισθωτής και
οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί ευθύνονται πλήρως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρων, β)οποιαδήποτε τυχόν απώλεια ή φθορά των αποσκευών δεν καλύπτονται ασφαλιστικός και για τις οποίες ο Εκμισθωτής δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, γ)ζημιές και φθορές στο εσωτερικό του Αυτοκινήτου. Ο
Εκμισθωτής δικαιούται να εισπράττει απευθείας οποιαδήποτε ποσά που καταβάλλονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες δυνάμει των σχετικών συμβάσεων, σε περίπτωση επέλευσης οποιουδήποτε ασφαλιστικού κινδύνου. Ο Μισθωτής ή οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί ούτε έχουν ούτε αποκτούν οποιοδήποτε
δικαίωμα ή αξίωση επί των εν λόγω ποσών. Το Αυτοκίνητο σε κάθε περίπτωση καλύπτεται με ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι των ζημιών σε τρίτους με ανώτατο όριο 100.000 ΕΥΡΩ για υλικές ζημιές και 500.000 ΕΥΡΩ για σωματικές βλάβες. Πέραν των ανωτέρων ορίων ευθύνεται ο Μισθωτής και οι
εξουσιοδότημένοι οδηγοί οι οποίοι υποχρεούνται να καλύψουν όποια απαίτηση εγερθεί έναντι του Μισθωτή (ενδεικτικά μηνύσεις, αποζημιώσεις, νομικά έξοδα κ.λ.π.)Σε περίπτωση επέλευσης κάποιου εκ των ανωτέρω περιστατικών ο Μισθωτής υποχρεούνται να πληρώσει τη Χρέωση Διεκπεραίωσης
Ζημιάς το ποσό της οποίας προσδιορίζεται στον εκάστοτε επίσημο τιμοκατάλογο του Εκμισθωτή (AF).

 

9.ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: O Εκμισθωτής ευθύνεται μόνο σε περίπτωση δόλου ή βαρείας αμέλειας του. Σε όλες τις περιπτώσεις (συμπεριλαμβανομένης ελαφράς αμέλειας, τυχηρών ή ανωτέρας βίας )ο
Εκμισθωτής δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη και καμία αξίωση δεν μπορεί να εγερθεί εναντίον του.Επίσης καμία απολύτως ευθύνη δεν φέρει ο Εκμισθωτής για απώλεια πραγμάτων που μεταφέρονται με το Αυτοκίνητο ή εγκαταλείφθηκαν σε αυτό μετά την παράδοσή του.

 

10.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Ο Εκμισθωτής δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση του με σχετική έγγραφη δήλωσή του προς τον Μισθωτή, να υποδείξει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο το οποίο υποκαθίσταται εν λόγω ή εν μέρει στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. Ο
Μισθωτής δεν δικαιούται να εκχωρήσει κανένα από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση.

 

11.ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ :Το Αυτοκίνητο ανήκει καθ΄ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης στην κυριότητα και νομή του Εκμισθωτή. Το παρόν είναι αποκλειστικά και μόνο μισθωτήριο
συμφωνητικό, ο δε Μισθωτής αναγνωρίζεται ότι δεν έχει ούτε αποκτά άλλα δικαιώματα εκτός από όσα αναφέρονται περιοριστικά στο παρόν. Απαγορεύεται στον Μισθωτή να διαθέσει καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο, να παραχωρήσει τη χρήση ή συστήσει οποιουδήποτε είδους δικαιώματα επί του Αυτοκινήτου
υπέρ τρίτων. Ο Μισθωτής δεν είναι και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος του Εκμισθωτή.

 

12.ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ :12.1 Τόσο ο μισθωτής όσο και οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί του Αυτοκινήτου ευθύνονται πλήρως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρων
έναντι του Μισθωτή για την πλήρη και πιστή τήρηση των όρων και διατάξεων του παρόντος 12.2. Σε οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία ο μισθωτής ή οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί παραβιάσουν οποιαδήποτε υποχρέωση τους δυνάμει του παρόντος ή και σε περίπτωση κατά την οποία οι πληροφορίες
και τα λοιπά στοιχεία τα οποία δίνουν στον εκμισθωτή δεν είναι ακριβή, ο Εκμισθωτής δικαιούνται κατά την απόλυτο επιλογή του είτε να εμείνει στην παρούσα σύμβαση είτε να καταγγείλει αυτήν απαιτώντας σε κάθε περίπτωση την πλήρη αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας του και την
πληρωμή όλων των τυχόν καθυστερημένων μισθωμάτων. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσης σύμβασης ο Εκμισθωτής δικαιούται να ασκήσει όλα τα εκ της κυριότητας και νομής δικαιώματα του. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας καθίστανται αυτομάτως και δικαίως ληξιπρόθεσμες και
απαιτητές όλες οι οφειλές του Μισθωτή που απορρέουν από τις καταγγελθείσες συμβάσεις.12.3.Σε περίπτωση κατά την οποία ο μισθωτής προβεί σε μονομερή καταγγελία της παρούσης σύμβασης πριν τη λήξη της συμφωνημένης διάρκειας αυτής, υποχρεούται να έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις
του δυνάμει της παρούσας σύμβασης και ιδίως εκείνες του παραπάνω άρθρου. Τα προκαταβληθέντα μισθώματα για τι υπόλοιπο χρονικό διάστημα της μίσθωσης παραμένουν υπέρ του Εκμισθωτή λόγω δίκαιης και εύλογης ρήτρας.12.4. Η παρούσα σύμβαση λύεται αυτομάτως σε περίπτωση κατά την
οποία ο Μισθωτής εάν είναι φυσικό πρόσωπο, αποβιώσει ή τεθεί υπό νόμιμη δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και εάν είναι νομικό πρόσωπο, λυθεί υπό εκκαθάριση. Επίσης η παρούσα σύμβαση λύεται αυτομάτως σε περίπτωση πτώχευσης, κατάθεση αίτησης για την κήρυξη σε πτώχευση ή παύση
πληρωμών του Μισθωτή, αμφισβήτησης της αφερεγγυότητας του όπως ενδεικτικά σε περίπτωση κατάσχεσης, αναγκαστικής διαχείρισης οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου του.

 

13.ΜΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ :Η μη άσκηση ή η καθυστέρηση από τον Εκμισθωτή των δικαιωμάτων του βάσει της παρούσας
σύμβασης δεν αποτελεί ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί παραίτηση από αυτά.

 

14.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ: Κάθε διαφορά που προκύπτει από το παρόν συμπεριλαμβανομένων των διαφορών περί την ερμηνεία, ισχύ ή εκτέλεση αυτού, υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων των Αθηνών.

 

15.ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ :α) Όλοι οι όροι του παρόντος θεωρούνται ουσιώδεις . Παραβίαση οποιουδήποτε από αυτούς επιφέρει τις συνέπειες που αναγράφονται στο ανωτέρω άρθρο 12 Το παρόν αποτελεί την πλήρη και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών και υπερισχύει
οποιασδήποτε αντίθετης συμφωνίας έγγραφης ή προφορικής. Οι επικεφαλίδες των άρθρων έχουν τεθεί αποκλειστικά προς διευκόλυνση των συμβαλλομένων και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ερμηνεία του παρόντος. β) Εφόσον στο παρόν συμβάλλονται περισσότεροι του ενός / Μισθωτές του
Αυτοκινήτου, αυτοί ευθύνονται έναντι του Εκμισθωτή ως οφειλέτες εις ολόκληρο για όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες με βάση το παρόν. Η υπερημερία, η όχληση, το πταίσμα του ενός εκ των Μισθωτών και το δεδικασμένο κατά του ενός από αυτούς και κάθε δικαστική ή εξώδικη δήλωση του Εκμισθωτή που
γίνεται προς έναν από αυτούς ή τον διορισθέντα αντίκλητο του ενεργούν και κατά των λοιπών.

 

16.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ : Οποιασδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος είναι άκυρη αν δεν καταρτισθεί εγγράφως.

 

17.ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ: Οποιαδήποτε γνωστοποίησης ή ανακοίνωση σε σχέση με το παρόν, θα κοινοποιείται προς τον Εκμισθωτή ή τον Μισθωτή στις αντίστοιχες διευθύνσεις που αναγράφονται στην εμπρόσθια σελίδα του παρόντος.